OTVORENÝ LIST

OTVORENÝ LIST
občanom obcí, miest, krajov, Popradu a Slovenska.

 

HANBÍM SA ZA SVOJHO VEREJNÉHO ČINITEĽA.


Občan obce, mesta krajiny sa stal cudzincom na vlastnom území.

 

Moc v našej krajine pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo. A títo volení zástupcovia miest, obcí, krajov a krajiny následne po získaní mandátov obmedzujú možnosti občanov priamo vykonávať moc, efektívne uplatňovať svoje práva. Súbory zákonov, vyhlášok a nariadení prijatých volenými zástupcami postavili občana tejto krajiny do pozície tichého pozorovateľa zmien, ktoré reálne nemôže ovplyvňovať. Na samosprávnej úrovni je potláčaná pluralita názorov v miestnych médiách, sú vytvorené prepojené, neformálne organizované stranícke, úradnícke, zamestnávateľské, podnikateľské, personálne a rodinné záujmové štruktúry, ktoré cez svoj prepojený vplyv rozhodujú a to bez širšej účasti verejnosti na správe vecí verejných. Súbory zákonov, vyhlášok a nariadení neumožňujú občanovi podieľať sa reálne na moci, ale uvedeným prepojeným organizovaným záujmovým skupinám umožňujú ovplyvňovať rozhodnutia a posilňovať vplyv v rôznych oblastiach života. Vznikla apatia širokých vrstiev občanov, ktorí dnes odmietajú aj účasť na voľbách.

 

 Organizované záujmové štruktúry volia sami seba a následne rozhodujú v prospech seba, bez prizývania občanov k prijímaniu vážnym rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život. Sú poškodzované vlastnícke práva, životné prostredie, sú neopodstatnene zvyšované životné náklady, je uplatňovaný nespravodlivý prístup k potrebám v rôznych oblastiach. Bežnou súčasťou života občanov sa stal klientelizmus, netransparentné konanie a pravidlá. Bežnou súčasťou života širokých vrstiev občanov sa stalo mlčanie a existenčná nutnosť prispôsobiť sa rozhodnutiam a vplyvu organizovaných záujmových skupín. Tento stav apatie, neinformovanosti a zákonných bariér umožňuje verejným činiteľom na rôznych úrovniach zneužívať mandát na vlastné obohacovanie, porušovanie etických princípov a sľubov. Umožňuje im vykonávať kroky, ktoré sa nedajú zmeniť a ktoré dlhodobo ovplyvnia život občanov bez ich účasti na takýchto rozhodnutiach. Veta „veď nám to spočítate v nasledujúcich voľbách“ je v tomto kontexte vysmievaním sa občanovi, od ktorého pochádza moc v tejto krajine. V zákonoch našej krajiny sú systémové chyby. Sú v zákonoch týkajúcich sa povinnosti zverejňovať informácie, povinnosti prizývať občanov k rozhodovaniu a rešpektovať ich oprávnené výhrady, vo výkone samosprávnych funkcií, povoľovania stavieb, ochrane životného prostredia a majetku občanov, vymožiteľnosti práva a podobne. Je nutné odstrániť systémové chyby. Stav apatie, morálky a nutnosti upevnenia hrdosti občanov na svoju krajinu, upevnenia pocitu, že občan rozhoduje o svojej súčasnosti aj budúcnosti, to vyžaduje. Hanba všetkým verejným činiteľom a vplyvným ľuďom, ktorí boli, sú a budú u moci a pri moci na rôznych úrovniach a neprispejú k zmenám. Hanba všetkým vplyvným ľuďom v kultúre, športe, ekonomike, politike, ktorí podporujú verejných činiteľov, ktorí porušujú etiku, sľuby a potláčajú občiansku spoločnosť. Občania, podporme zmeny v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach v prospech participácie občanov obcí, miest, krajov a krajiny na správe vecí verejných.

 

Imrich BODY, Poprad

 

stiahni si otvorený list vo formáte.pdf